15/12/14

MANTA + MOCHILA = EL PACK DE JÚLIA

Tiempo atrás, a Ariadna le regalaron 'drapets' para su hijo Marc, y le gustó tanto que.... con unos amigos tenía que hacer un regalo a Júlia, así que pensó en regalar un pack de nacimiento.
Estuvieron debatiendo qué pack escoger, pero ante la posibilidad que ofrece 'drapets' de hacerlo personalizado, prefirieron : MANTA / ARRULLO + MOCHILA.

Escogieron una tela alegre, que combinaba con muchos colores, pero al ser niña nos decantamos por los fucsia y el menta.

La verdad que la tela era el todo, así que poca cosa se tenía que pensar para que quedara bien. 

Juzgadlo vosotros mismos:


Fa temps, a l'Ariadna li van regalar 'drapets' pel seu fill Marc, i li va agradar tant que.... amb uns amics tenia que fer un regal a la Júlia, així que va pensar en regalar un pack de naixement.
Van estar parlant quin pack escollir, però davant la possibilitat que ofereix 'drapets' de fer-ho personalitzat, van preferir: MANTA / AMANYAC + MOTXILLA.

Van escollir una tela alegre, que combinava amb molts colors, però al ser una nena ens vam decantar pels fúcsies i els menta.

La veritat que la tela era el tot, així que poca cosa s'havia de pensar per a què quedés bé.

Jutgeu-ho vosaltres mateixos:

9/12/14

NIL, COCHES Y SU BAUTIZO!

Coches, coches, coches, coches, y más coches.........

Es lo que tenía que haber sí o sí en los recordatorios de bautizo de Nil. Sus papás lo tenían claro!
Les gustaban varios modelos de recordatorios que habían visto; sólo tenía que hacer un encaje para que apareciera un coche en algún sitio... 

Pensar y pensar.... y clink!!!!!!! Se encendió la bombilla!!!!

Tenía una tela con un estampado pequeño de coches que era ideal. Los estampados a veces suelen ser muy grandes y normalmente no van bien para una tarjeta tan pequeña pero ese.... eseee..... era perfecto!

Les envié la propuesta y no dudaron en decir que les encantaba... diferentes coches, además jugaban con azules a conjunto con la tarjeta que querían y un toque de otros colores la hacían perfecta. 
Lo acompañamos con unas galletas para endulzar el recordatorio!

Al final un detalle dónde no faltaba lo principal: un recordatorio de bautizo con coches

Cotxes, cotxes, cotxes, cotxes i més cotxes.....

És el que hi havia d'haver si o si en els recordatoris de bateig del Nil. Els seus pares ho tenien clar!
Els hi agradaven varis models de recordatoris que havien vist, només s'havia de fer un encaix perquè hi hagués un cotxe...

Pensar i pnesar.... i clink!!!!! Es va encendre la bombeta!!!!

Tenia una tela amb un estampat petit de cotxes que era ideal. Els estampats a vegades solen ser molt grans i no van bé per una targeta tan petita però aquest.... aquest... era perfecte!

Els hi vaig enviar la proposta i no van dubtar en dir que els hi encantava... diferents cotxes, a més jugaven els blaus a conjunt amb la targeta que volien i un toc d'altres colors la feien perfecta.
Ho vam acompanyar amb unes galetes per donar un punt de dolç!

Al final un detall on no faltava el més important: un recordatori de bateig amb cotxes!5/12/14

BOLSA PARA EL TUPPER Y SUS VARIACIONES

Hacer regalos a personas que les gusta todo lo referente al DIY, handmade, etc. es muchas veces difícil acertar qué regalar. 

Empecé por regalar a mi madre la bolsa del tupper (tal como le digo yo) pero la intención era que guardara en ella sus cosas de ganchillo. Cómo la utlizaba mucho y le iba muy bien, seguí con otro regalo igual para Alícia de ganxetades, y otra para Cristina de noparisdecosir y otra para Laura de lua, y entre medio algunos encargos que ya os iré mostrando. 

Hoy os dejo con la de Lua, la hice con una tela que me encanta de Amy Butler, tenía fuerza por sí sola, y seguro que le habrá dado alguna que otra utilidad!

Con esta bolsa os deseo feliz fin de semana largo!!!! La semana que viene os muestro más cosas!

Fer regals a persones que els hi agrada tot el que fa referència al DIY, handmade, etc. és moltes vegades difícil de trobar el què regalar.

Vaig començar per regalar a la meva mare la bossa del tupper, (tal com l'anomeno jo) però la intenció era que hi guardés les seves coses de ganxet. La utilitzava molt i l'hi anava molt bé, d'aquesta van seguir els regals per l'Alícia de ganxetades, una per la Cristina de noparisdecosir i una per la Laura de lua, i algunes més que m'han encarregat que ja us aniré mostrant.

Avui us deixo amb la de la LUA, la vaig fer amb una tela que m'encanta de l'Amy Butler, tenia força per ella mateixa i segur que li haurà donar alguna utilitat!

Amb aquesta bossa us desitjo feliz cap de setmana llarg!!!! La pròxima setmana us ensenyo més coses!1/12/14

NAVIDAD: EMPIEZA LA CUENTA ATRÁS!

Este año por fin tenemos calendario de adviento en casa! Nunca había tenido tiempo de hacerlo, por una cosa o por otra no tenía tiempo.... y de este año no pasaba!

Primero diseñé uno que fuera rápido y que tuviera distintos usos. Así ya tenía uno y no nos quedábamos sin, pero luego, en horas que estaba despierta por la noche dando el pecho a mi hija íba diseñando uno mentalmente: que si los colores, que si las telas, la forma, dónde colocarlo, el tamaño... Tenía un esquema mental pero no tenía tiempo de dibujarlo hasta que encontré ese rato que me faltaba y me puse manos a la obra. 

No penséis que hace mucho que lo terminé, no, no!!!! justo ayer al mediodía terminaba de coser, y cómo no!! tuve un ayudante de categoría para rellenarlo. Mi hijo. 

Me han encantado sus expresiones, su momento de observarlo en la distancia, cómo lo ha vivido y cómo ha entendido (a pesar de su corta edad) el principio de funcionamiento del calendario. Con eso me quedo y por ello sólo cabe decir que ha valido la pena el esfuerzo. 

Ese año ya es un poco tarde por si queréis uno igual, pero os lo podéis apuntar en la agenda para el año que viene, de todas formas os haré memoria, no se os vaya a pasar!

Espero que disfrutéis de este mes de Diciembre, con o sin calendario de adviento!!!!! 
Empieza la cuenta atrás para Navidad...

Aquest any per fi tenim calendari d'advent a casa! Mai havia tingut temps per fer-lo, per una cosa o altre no tenia mai temps... d'aquest any no passava!

Primer vaig dissenyar-ne un de ràpid i que tingués varis usos. Així ja en tenia un i no ens quedàvem sense, però després, a hores que estava desperta per la nit donant el pit a la meva filla anava dissenyant-ne un mentalment: que si els colors, les teles, la forma, on col.locar-lo, el tamany... 
Tenia un esquema mental però no tenia temps de dibuixar-lo fins que vaig trobar aquesta estona que em faltava i em vaig posar mans a la feina.

No penseu que faci molt que el vaig acabar, no, no!!!!! just ahir al migdia l'acabava de cosir, i com no!!! vaig tenir un ajudant de categoria per emplenar-lo. El meu fill.

M'han encantat les seves expressions, el moment que l'observava a la distància, com ho ha viscut i com ho ha entès (tot i la seva curta edat) el principi de funcionament del calendari. Amb això em quedo i per això s'ha de dir que ha valgut l'esforç!

Aquest any ja és una mica tard per si en voleu un d'igual, però us ho podeu apuntar a l'agenda pel pròxim any, de totes formes us en faré memòria, no sigui que us n'oblideu!

Espero que disfruteu d'aquest mes de Desembre, amb o sense calendari d'advent!!!!
Comença el compte enrera per Nadal....

25/11/14

CALENDARIO DE ADVIENTO 2x1

Este año, después de darle muchas vueltas al diseño del calendario de adviento.... por fin tenemos uno asequible para todos los bolsillos!!!! 

Un ADVENT CALENDAR muy fácil de utilizar (incluso para los más peques), cada día se rellena el bolsillo y una vez terminado el día 24 de Diciembre nos servirá de adorno navideño para la puerta de entrada a casa, para la sala de estar, para el recibidor, para la cocina.... un uso libre para vuestra imaginación!!!! Todo un 2x1!!!

Ya tenéis calendario? Aún no lo tenéis? Pues no os despistéis, el mes de Diciembre está a punto de empezar, aunque aún estáis a tiempo de hacer el pedido a 'drapets'... Además, pueden ser estas telas u cualquier otra opción que os guste. Para escoger enviad un mail a: drapets@hotmail.com Aquest any, després de donar-hi moltes voltes al disseny del calendari d'advent... per fi en tenim un assequible per a totes les butxaques!!!

Un ADVENT CALENDAR molt fàcil d'utilitzar (inclús per als més petits), cada dia omplirem la butxaca i una vegada finalitzat el dia 24 de Desembre ens servirà com element decoratiu nadalenc per a la porta d'entrada a casa, per a la sala d'estar, pel rebedor, per la cuina... un ús lliure per a la vostra imaginació!!! Tot un 2x1!!!

Ja teniu calendari? Encara no el teniu? Doncs no us despisteu, el mes de Desembre està a punt de començar, tot i que encara esteu a temps de realitzar la comanda a 'drapets'... A més, poden ser aquestes teles o qualsevol altra opció que us agradi. Per escollir envieu un e-mail a: drapets@hotmail.com

24/11/14

EL COJÍN DE PERE

La primera vez que la mamá de Pere contactó con 'drapets' fue para los detalles del bautizo. Quedó tan contenta que no dudó en volver a contactar para pedirme más cosas!

Una de ellas fue un cojín para la guardería, que fuera personalizado y que su hijo distinguiera fácilmente entre todos ellos. 

Al final escogió la tela japonesa 'CIRCUS', que junto con telas naranjas y azul marino quedó genial... y además colores no muy claros para que no se ensuciaran rápidamente.

Le gustó tanto el resultado que al final no sé si fue a la guardería o se quedó en la habitación de Pere como adorno o con algún tipo de uso!


La primera vegada que la mare del Pera va contactar amb 'drapets' va ser pels detalls de bateig. Va quedar tan contenta que no va dubtar a tornar a contactar per demanar-me més coses!

Una d'elles va ser un coixí per la guarderia, un coixí que havia de ser personalitzat i que el seu fill trobés fàcilment entre tots ells.

Al final va escollir la tela japonesa 'CIRCUS', que juntament amb teles taronges i blau marí va quedar genial... i a més, al ser colors no molt clars poc embrutidor.

Li va agradar tant el resultat que al final no sé si va anar a la guarderia o es va quedar a l'habitació del Pere com a decoració o amb algun altre ús!